praktyczny blog o pomiarach i automatyce przemysłowej

bo w automatyce liczą się ludzie

Zastosowanie refraktometrów procesowych w branży spożywczej

Refraktometry procesowe znajdują zastosowanie w wielu branżach, jednak szczególnie przydatne są w procesach produkcji żywności i napojów. Pomiary refraktometryczne charakteryzują się wysoką dokładnością, powtarzalnością pomiaru, a także niewrażliwością na wtrącenia stałe, pęcherze powietrza czy zmianę barwy medium. Przynoszą zatem znaczne korzyści i usprawniają proces przetwórczy.

Refraktometr PR-43 AC
Refraktometr sanitarny PR-43 AC

Refraktometry w branży spożywczej

Branża spożywcza (napojowa, przetwórcza) ma szczególne wymagania i regulacje dotyczące kontroli procesu, jakości oraz minimalizacji zużycia energii i ograniczania odpadów. Występuje tu ciągła potrzeba doskonalenia wydajności procesów produkcyjnych w celu sprostania wymaganiom konsumentów. Rozwiązaniem, jakie rekomendujemy w tej kwestii, jest zastosowanie sanitarnych refraktometrów procesowych VAISALA K-Patents.

Refraktometry procesowe VAISALA K-Patents zapewniają ciągły i stabilny pomiar stopnia Brix oraz suchej masy o dokładności współczynnika refrakcji +-0,0002 nD. Odpowiada to +-0,1 Brixa lub % wagowo w całym zakresie 0-100 Brix. Taka dokładność zapewnia prawidłowe dawkowanie składników zgodnie z recepturą. Ponadto umożliwia zachowanie bezpieczeństwa żywności i wysoką jakość produktu, zachowaną przez cały czas procesu produkcyjnego.

Refraktometry pozwalają również na poprawę trwałości procesu produkcyjnego. Zapewniają wykorzystanie surowców oraz energii jak najbardziej efektywnie.

Przyjrzyjmy się zatem kilku przykładom wykorzystania tych zaawansowanych układów pomiarowych.

Refraktometry do produkcji soków i koncentratów

Zanim sok lub koncentrat zostanie rozlany, poszczególne etapy przetwórcze wymagają dużej dokładności i stałego monitorowania parametrów jakościowych. Refraktometry kontrolują poszczególne etapy produkcji, tj. przyjęcie surowca, tłoczenie (pozyskanie soku), pasteryzację i zagęszczanie na stacjach wyparnych, ultrafiltrację, aż do standaryzacji i rozlewania.

Schemat obrazujący proces przetwórstwa owocowego – produkcja soków
Schemat obrazujący proces przetwórstwa owocowego – produkcja soków

Liczne i prawidłowo przeprowadzone procesy to gwarancja otrzymania produktów końcowych o najwyższej jakości, dłuższym terminie przydatności do spożycia i utrwalonych walorach organoleptycznych

Homogenizacja mleka

Homogenizacja jest procesem polegającym na wytwarzaniu jednorodnej mieszaniny ze składników, które w warunkach normalnych nie mieszają się ze sobą. W przemyśle mleczarskim stosuje się homogenizację mleka, śmietany i innych przetworów mlecznych. Polega ona na rozdrabnianiu dużych cząstek tłuszczów zawartych w mleku. Warto zauważyć, że refraktometr procesowy VAISALA K-Patents zainstalowany za procesem homogenizacji zapewnia niezawodny pomiar całkowitej substancji rozpuszczonych ciał stałych (w tym zawartość tłuszczu) w mleku. Dodatkowo pozwala to na kontrolę i utrzymanie standaryzacji do poziomu wymaganego w produkcie końcowym.

Etapowe zmiany ciśnienia homogenizatora
Etapowe zmiany ciśnienia homogenizatora

Refraktometry do ketchupów i koncentratów pomidorowych

Na koniec przejdziemy do sosów pomidorowych i ketchupów. Receptury, lepkość i zawartość suchej masy w sosach są bardzo zróżnicowane. Poza składnikami takimi jak cukier, ocet, sól i przyprawy, dodawany jest także zagęszczacz na bazie skrobi, w celu uzyskania pożądanej lepkości produktu.  Pamiętajmy, że w mieszalniku produkt może być rozcieńczany wodą do uzyskania właściwej wartości Brix. Następuje sterylizacja i odpowietrzanie, co zapobiega przebarwieniom i wzrostowi bakterii. Jednorodność produktu zapewnia homogenizator wysokociśnieniowy lub młyn koloidalny.

Podczas przygotowywania ketchupu, z pewnością ważne jest stałe monitorowanie stężenia, ponieważ wpływa ono na konsystencję produktu. Sanitarny refraktometr może być w tym celu zainstalowany w trzech miejscach:

  • w zbiorniku do mieszania/rozcieńczania – refraktometr zapewnia stałą wartość Brix pasty pomidorowej
  • na linii, po procesie sterylizacji i odpowietrzania dla kontroli jakości końcowego produktu
  • w linii napełniania – stężenie gotowego produktu przed butelkowaniem.

Schemat przedstawiający procesy związane z przetwórstwem koncentratów pomidorowych
Schemat przedstawiający procesy związane z przetwórstwem koncentratów pomidorowych

Podsumowując, zastosowanie refraktometrów do prowadzenia pomiarów stężenia bezpośrednio w procesie, pozwala przede wszystkim na niezawodną kontrolę jakości i natychmiastową reakcję na wszelkie odchylenia. Niewątpliwie zmniejszają one ryzyko wycofania partii produktu, zwrotów oraz reklamacji i, co najważniejsze, pozwalają na uzyskanie produktu zgodnego z oczekiwaniami konsumentów pod względem wyglądu, konsystencji i smaku.

Więcej szczegółów o zastosowaniu refraktometrów w branży spożywczej można znaleźć w magazynie „Pod kontrolą”:

Refraktometry procesowe w branży spożywczej – przykłady zastosowań

 

Zastosowanie refraktometrów procesowych w branży spożywczej

Najnowsze

POBIERZ E-BOOK

Chesz być na bieżąco?
Zapisz się do naszegoNEWSLETTERA!

Akademia Automatyki

Dołącz do nas!

Wypełnij formularz subskrypcji i bądź na bieżąco