praktyczny blog o pomiarach i automatyce przemysłowej

bo w automatyce liczą się ludzie

Detektory gazu osobiste-monitoring online

Zapewnienie bezpieczeństwa oraz ciągłości ruchu są niezwykle istotne dla zwiększenia wydajności zakładu. Ochrona pracowników w sytuacjach kryzysowych jest priorytetowa, dlatego tak ważne jest aktywne monitorowanie warunków pracy i ich profilaktyka.

Po pierwsze – monitoring online

W sytuacji zagrożenia ( wybuch gazu, pary )  najważniejsze jest bezpieczeństwo pracowników. Niejednokrotnie, by zapewnić ochronę personelowi, zakłady decydują się na kilkugodzinne przerwy, które generują setki tysięcy złotych strat. Nie można pozwolić sobie na takie nieplanowane przestoje. Potrzeba zatem rozwiązania, które zminimalizuje koszty, a jednocześnie zapewni bezpieczeństwo pracownikom. Tu z pomocą przychodzą rozwiązania ConneXt Safety Solutions  – łączą bezprzewodowe przenośne detektory gazu i inne urządzenia zapewniające bezpieczeństwo z oprogramowaniem do monitorowania w czasie rzeczywistym. Dane z każdego detektora – łącznie z odczytami dotyczącymi zagrożeń, alarmami, statusami wypadków, stanem zgodności, lokalizacją pracownika i innymi informacjami – są przesyłane natychmiast na ekran z mapą lub do urządzenia przenośnego umożliwiającego zdalne wyświetlanie informacji. Firma ma możliwość centralnego dowodzenia i kontroli nad bezpieczeństwem, wydajnością oraz prawidłowością działania każdego pracownika wyposażonego w detektor wpięty do systemu.

Dla każdego coś innego

W zależności od potrzeb możemy skorzystać z kilku rodzajów rozwiązań ConneXt Safety Solutions, które umożliwiają zdalne monitorowanie bezpieczeństwa, wydajności i prawidłowego działania, od pojedynczego pracownika po cały zakład.

Dla pracowników oddalonych od siebie, pracujących w odległych miejscach, proponowane rozwiązanie to ConneXt Loneworker. Wystarczy wyposażyć pracowników w bezprzewodowy przenośny detektor gazu MicroRAE, który dzięki wbudowanej komunikacji Bluetooth łączy się ze smartfonem z zainstalowaną aplikacją Safety Communicator (Loneworker Facility) lub połączyć detektor wykorzystując wbudowaną komunikację radiową z zamontowanym w pojeździe, wytrzymałym routerem bezprzewodowym (Loneworker Vehicle)

ConneXt Loneworker dla jednego pracownika
ConneXt Loneworker dla jednego pracownika
Co zyskujemy?

W razie potrzeby możemy natychmiastowo wysłać pomoc bez delegowania pracowników w zagrożone miejsca. Jednocześnie firma zapewnia siatkę bezpieczeństwa, które zwiększa zaufanie personelu.

Dla małych zespołów, które pracują w przestrzeniach zamkniętych – zbiorniki, tunele czy studzienki, odpowiednie rozwiązanie dostarcza gotowy zestaw ConneXt Pack. Dzięki niemu przez kilka godzin monitorujemy do ośmiu detektorów bezprzewodowych, które w czasie rzeczywistym wysyłają odczyty dotyczące zagrożeń do asystentów znajdujących się poza obszarem zagrożenia, bez potrzeby korzystania z komputera.  W tym zestawie do ochrony osobistej możemy użyć detektorów z serii ToxiRAE PRO, MicroRAE, QRAE 3 oraz MultiRAE, które łączą się poprzez sieć bezprzewodową bezpośrednio z sterownikiem EchoView lub, aby zwiększyć zasięg, z opcjonalnymi ręcznymi routerami Mesh.

ConneXt Pack dla małego teamu
ConneXt Pack dla małego teamu
Co zyskujemy?

Przede wszystkim monitorowanie detektorów gazu u pracowników w czasie rzeczywistym, otrzymywanie informacji o nagłym zagrożeniu i wysyłanie natychmiastowej pomocy.

Dla dużych grup wydajnym, konfigurowalnym i bezprzewodowym systemem jest ConneXt Plus. Rozwiązanie to umożliwia monitorowanie maksymalnie 64 czujników bezprzewodowych w czasie rzeczywistym, w ramach krótkotrwałego projektu trwającego od kilku godzin do kilku dni. ConneXt Plus zapewni scentralizowane sterowanie i kontrolę. Całość rozwiązania tworzą detektory ochrony osobistej ToxiRAE PRO , MicroRAE, QRAE 3, MultiRAE oraz detektory zabezpieczające strefę AreaRAE, które łączą się z urządzeniami RAELink3 za pośrednictwem sieci bluetooth lub radiowej sieci Mesh.

ConneXt Plus dla dużej grupy
ConneXt Plus dla dużej grupy

Dla dużych przedsiębiorstw dla całodobowego monitorowania polecany jest ConneXt Pro. System korzysta ze stałej infrastruktury bezprzewodowej do monitorowania codziennych operacji. Wszystko jest scentralizowane w jednym, opartym na mapie, oprogramowaniu ProRAE Guardian do zdalnego monitorowania, dostępnym z dowolnego komputera podłączonego do Internetu. Jest to kompleksowe rozwiązanie, które łączy dane z monitorów osobistych, przenośnych i stacjonarnych w jeden interfejs, a informacje można również udostępniać online. Dzięki temu alarm o ewentualnym zagrożeniu przekazywany są natychmiastowo. ConneXt Pro jest również  kompatybilny z szeroką gamą przenośnych bezprzewodowych detektorów Honeywell, w tym detektorów osobistych jedno- i wielogazowych, monitorów do badań wielu zagrożeń i detektorów strefowych

PConneXt Pro dla dużych zakładów
PConneXt Pro dla dużych zakładów

Funkcjonalność ConneXt Safety Solutions niewątpliwie ułatwia podejmowanie decyzji w sytuacjach krytycznych, a  jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo wszystkim pracownikom, niezależnie od tego, czy pracują samotnie, czy też w małych i dużych grupach. Dzięki swej elastyczności i skalowaniu pozwala zapewnić bezpieczeństwo w odpowiedni sposób i zapewnia szybką ocenę ryzyka w czasie rzeczywistym.

Detektory gazu osobiste-monitoring online

Najnowsze

POBIERZ E-BOOK

Chesz być na bieżąco?
Zapisz się do naszegoNEWSLETTERA!

Pomiary przepływu

Czym jest zakresowość przepływomierzy

Zdolność do pomiaru przepływu w szerokim zakresie z wymaganą dokładnością zależy od wielu czynników, które nakładając szereg ograniczeń limitują możliwości układu pomiarowego. Każdy system pomiarowy

Czytaj więcej »
Akademia Automatyki

Dołącz do nas!

Wypełnij formularz subskrypcji i bądź na bieżąco